Työpukeutuminen on osa työroolia

Ei ole tarkoitus, että olisimme työroolissa aivan samanlaisia ihmisiä kun yksityiselämässämme. Työpaikalla, työyhteisön jäsenenä meillä on tehtävämme osana juuri sitä yhteisöä. Pukeutumisen tulee heijastaa sekä työpaikan arvoja että omaa asemaasi (ja asemaa, johon seuraavaksi tähtäät) tavalla, joka on itsellesi luonteva. Vakuuttava, mutta luonteva. Töissä työrooli tulee aina ensin, vasta sitten oma persoona. Mitä pidemmälle urallasi etenet, sitä hallitsevampi työroolisi on.

Se, että töissä saa olla työroolissa, on vapauttavaa. Se rajaa monet yksityiselämän asiat ja pulmat juuri sinne minne ne kuuluvat – yksityiselämään. Vaatteet ovat osa työrooliin asettumista ja siitä irrottautumista. Vapaa-aika ja työaika muuttuvat selkeämmin eri kokonaisuuksiksi, kun töistä tullessa vaihtaa kotivaatteet. Vastaavasti päivä lähtee dynaamisesti käyntiin pukemalla särmät työvaatteet.

Työvaatteet tukevat asettautumista työrooliin.

On mielikuvituksen puutetta ajatella, että työpaikan pukukoodi rajoittaisi itseilmaisua. Jos oikeasti ei voi ajatellakaan pukeutuvansa muihin vaatteisiin kuin vapaa-ajan vaatteisiin, se kannattaa ottaa huomioon ammattia valitessa. IT-ala ja monet luovat alat sallivat, jopa vaativat pukeutumiseen rentoutta ja eksentrisyyttä.

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.