About

Kuka ja mitä? Urapukeutuja on viestinnän ammattilaisen, OTM ja FM Ulla Raskin vuonna 2011 alkanut projekti. Alun perin oman ongelman ratkaisemiseen tähdänneestä tutkimusmatkasta muovautui ensin kirkas ajattelutapa ja lopulta kaikille käyttökelpoinen metodi. Urapukeutuja-metodin sisältöä avataan tässä, syyskuussa 2017 avatussa blogissa ja koulutuksissa.

Miksi? Suomalaiset naiset ovat hyvin koulutettuja ja kunnianhimoisia työssään, mutta pätevyys ei aina näy päälle päin niin hyvin kun se voisi. Vaikka uskottava pukeutuminen on yksi työuralla pärjäämisen tukipilareista, kunnollista tietoa nykyaikaisesta, oikeasti toimivasta naisten työpukeutumisesta on ollut tarjolla vähän ja hyvin hajanaisesti.

Ei ole ihme, että työpukeutuminen tuntuu useimmista vaikeasti hallittavalta palapeliltä. Huomioon otettavia asioita on liikaa (alan käytännöt, omat tavoitteet, kehittymätön pukeutumiskulttuuri) ja käytettävissä olevia resursseja (aikaa, rahaa, näkemystä) on aina liian vähän. Pukeutumatta jättäminen kun ei kuitenkaan ole vaihtoehto.

Hyvä työpukeutuminen on opeteltavissa oleva taito, jota ei Suomessa kukaan ole naisille kattavasti opettanut. Ei ennen kuin nyt.

Urapukeutuja enemmän kuin blogi tai inspiraatiolauseiden kokoelma. Se on käytännöllinen viiden askeleen metodi, jonka kautta jokainen voi ymmärtää, kehittää ja hallita omaa yksilöllistä työpukeutumistaan. Kyse ei ole ainoastaan bisnespukeutumisesta, sillä merkityksellisiä työuria on monilla muillakin aloilla kuin liike-elämässä. Urapukeutumisessa on kyse arjen helpottumisesta, rahan järkevästä käytöstä ja kunkin naisen omia työtavoitteita parhaiten tukevasta tavasta pukeutua, oli ura sitten vaikka tutkimuksen, taiteen tai politiikan alalla.

Urapukeutuja-koulutuksen konseptin loppuun hioutuu valmiiksi syksyn 2017 aikana. Kaikille avoimet koulutukset on tarkoitus aloittaa keväällä 2018. Lisää tietoa Koulutukset-sivulla.

Tässä blogissa olevia ajatuksia ja neuvoja olisin itse kaivannut kuusi vuotta sitten. En ole muotitoimittaja enkä muukaan vaatetusalan ammattilainen, vaan työssäkäyvä nainen jolla on lapsi. Minulla ei myöskään ole minkäänlaisia sidonnaisuuksia kaupallisiin toimijoihin. Nyt kun urapukeutumisen toimiva malli on hahmottunut itselleni, haluan auttaa muita samoja ongelmia ihmetteleviä. Teitä mahtavia naisia, joilla on parempaakin tekemistä kuin vaatteiden jatkuva taivastelu. Teitä, joiden toivon saavan sen työuran, jonka itse haluatte. Toivottavasti tästä blogista ja Urapukeutujan somekanavista on hyötyä ja iloa! 

Ulla

[email protected]