About

Kuka ja mitä? Urapukeutuja on viestinnän ammattilaisen, OTM ja FM Ulla Raskin vuonna 2011 alkanut projekti. Alun perin oman ongelman ratkaisemiseen tähdänneestä tutkimusmatkasta muovautui ensin kirkas ajattelutapa ja lopulta kaikille käyttökelpoinen metodi. Urapukeutuja-metodin sisältöä avataan tässä, syyskuussa 2017 avatussa blogissa, Urapukeutujan opas -kirjassa ja koulutuksissa.

Miksi? Suomalaiset naiset ovat hyvin koulutettuja ja kunnianhimoisia työssään. Vaikka kulloiseenkin työympäristöön sopiva pukeutuminen on yksi työssä pärjäämisen ja arjen toimivuuden tukipilareista, kunnollista tietoa nykyaikaisesta, oikeasti toimivasta naisten työpukeutumisesta on ollut tarjolla vähän ja hyvin hajanaisesti.

Ei ole ihme, että työpukeutuminen tuntuu useimmista vaikeasti hallittavalta palapeliltä. Huomioon otettavia asioita on liikaa (alan käytännöt, omat tavoitteet, muuttuva pukeutumiskulttuuri) ja käytettävissä olevia resursseja (aikaa, rahaa, näkemystä) on aina liian vähän. Pukeutumatta jättäminen kun ei kuitenkaan ole vaihtoehto.

Hyvä työpukeutuminen on opeteltavissa oleva taito.

Urapukeutuja on blogi, kirja ja käytännöllinen viiden askeleen metodi, jonka kautta jokainen voi ymmärtää, kehittää ja hallita omaa yksilöllistä työpukeutumistaan. Kyse ei ole ainoastaan bisnespukeutumisesta, sillä merkityksellisiä työuria on monilla muillakin aloilla kuin liike-elämässä. Urapukeutumisessa on kyse arjen helpottumisesta, rahan järkevästä käytöstä ja kunkin naisen omia työtavoitteita parhaiten tukevasta tavasta pukeutua, oli ura sitten vaikka tutkimuksen, taiteen tai politiikan alalla.

Tässä blogissa olevia ajatuksia ja neuvoja olisin itse kaivannut seitsemän vuotta sitten. En ole muotitoimittaja enkä muukaan vaatetusalan ammattilainen, vaan työssäkäyvä nainen jolla on lapsi. Miesten työpukeutuminen on aivan yhtä tärkeä aihe, mutta en kirjoita siitä, koska en tiedä siitä läheskään tarpeeksi. Minulla ei tällä hetkellä ole sidonnaisuuksia kaupallisiin toimijoihin. Nyt kun urapukeutumisen toimiva malli on hahmottunut itselleni, haluan auttaa muita samoja ongelmia ihmetteleviä. Teitä mahtavia naisia, joilla on parempaakin tekemistä kuin vaatteiden jatkuva taivastelu. Teitä, joiden toivon saavan sen työuran, jonka itse haluatte. Toivottavasti tästä blogista ja Urapukeutujan somekanavista on hyötyä ja iloa! 

Ulla

[email protected]

Kuva: Ulla Ollila